ASEMAX 300 MG 10 FILM TABLET 2023 Fiyat

ASEMAX 300 MG 10 FILM TABLET Fiyatı

ASEMAX Ne İçin Kullanılır

ASEMAX’ın etkin maddesi olan sefdinir, oral geniş spektrumlu, üçüncü kuşak sefalosporin grubundan antibiyotiktir.

ASEMAX, 10, 14 ve 20 adet beyaza yakın renkli, oblong, bikonveks film kaplı tabletler içeren blisterlerde ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda ambalajlanmıştır.

ASEMAX aşağıda yer alan hastalıkların tedavisinde kullanılır.Ergen ve yetişkinlerde:

• Toplum kökenli akciğer iltihabı (zatürre, pnömoni)
• Kronik bronş iltihabının akut alevlenmesi
• Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı (akut maksiller sinüzit)
• Bademcik (tonsillit) / yutak iltihabı (farenjit)
• Komplike olmayan cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları

ASEMAX Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi, ASEMAX’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.Aşağıdakilerden biri olursa, ASEMAX’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

🔴 Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların şişmesi ya da ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (bu durumlar ilaca karşı ciddi alerjiniz olduğunu gösterebilir)
🔴 Karın ağrısı ve ateşle beraber, ciddi, inatçı, kanlı da olabilen ishal (bu durum, uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı, nadiren meydana gelen ciddi bir bağırsak iltihaplanması olan psödomembranöz koliti işaret edebilir)
🔴 Bağırsak düğümlenmesi (ileus), üst sindirim kanalı (üst gastrointestinal sistem) kanaması,
🔴 Kalp yetmezliği, kalp krizi (miyokart infarktüsü), göğüs ağrısı
🔴 Astım alevlenmesi, solunum yetmezliği
🔴 Bir çeşit akciğer iltihabı (idiyopatik interstisyel pnömoni)
🔴 Karaciğer iltihabı (hepatit), karaciğer yetmezliği
🔴 Derinin ciddi hastalıkları (toksik epidermal nekroz)
🔴 Akut böbrek yetmezliği
🔴 Ateş, deride iğne başı şeklinde kırmızılık ve morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin (kan pulcukları) sayısında azalma ile görülen hastalık (idiyopatik trombositopenik purpura)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ASEMAX’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.


Yaygın:

🔴 Vajina iltihabı (vajinit)
🔴 Vajinada pamukçuk (vajinal moniliyaz)
🔴 Bulantı
🔴 Karın ağrısı
🔴 İshal
🔴 Baş ağrısı
🔴 İdrarda akyuvar ve protein yükselmesi
🔴 Kanda bir karaciğer enzimi olan GGT (gama_glutamil transferaz) seviyesinde artma,
🔴 Bir beyaz kan hücresi olan lenfosit sayısında artma veya azalma,
🔴 İdrar tahlillerinde fazla sayıda alyuvar bulunmasında (mikrohematüri) artmaYaygın olmayan:

🔴 Moniliyazis (pamukçuk)
🔴 Uykusuzluk
🔴 Uyku hali
🔴 Baş dönmesi
🔴 Anormal dışkı
🔴 Kabızlık
🔴 Hazımsızlık (dispepsi)
🔴 Kusma
🔴 Gaz
🔴 Ağız kuruluğu
🔴 Döküntü
🔴 Vajinadan beyaz akıntı (lökore)
🔴 Kaşıntı
🔴 Kemik ve karaciğer fonksiyonlarını gösteren kan testlerinde geçici yükselmeler
🔴 Böbrek fonksiyonlarını gösteren kan testlerinde değişiklikler
🔴 Kan pıhtılaşma bozuklukları
🔴 İdrar yoğunluğunun artması ya da azalması
🔴 Yorgunluk
🔴 İştah azalması
🔴 Eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri) içindeki dokulara oksijen taşıyan renkli madde (hemoglobin) düşüklüğü
🔴 Kan akyuvar sayılarında artma ya da azalma
🔴 Kan trombosit (pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi, kan pulcuğu) sayılarında artma ya da azalma (kendini alışılmadık kanama eğilimleri olarak gösterebilir)
🔴 Kan eozinofil sayılarında artma (bir tür alerji hücresi)
🔴 Elektrolit (kalsiyum, fosfor, potasyum gibi) düzeylerinde değişiklikler.Bilinmiyor*:

🔴 Derinin döküntü ve kaşıntılarla seyreden bazı hastalıkları (eksfoliyatif dermatit, eritema multiform, eritema nodozum)
🔴 Bir tür kansızlık (hemolitik anemi)
🔴 Böbrek rahatsızlığı (nefropati)
🔴 Mide ve/veya on iki parmak bağırsağında yara (peptik ülser)
🔴 Bilinç kaybı
🔴 Tansiyon yüksekliği (hipertansiyon)
🔴 Çizgili kas dokusu yıkımı (rabdomiyoliz)
🔴 Sersemlik hissi
🔴 İstem dışı hareketler
🔴 Göz ön yüzünde yangı (konjonktivit),
🔴 Ağız içi iltihabı (stomatit).


* Pazarlama sonrası deneyimde sefdinir kullanılırken ortaya çıkan etkilerdir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

ASEMAX Etkin Madde

Sefdinir

ASEMAX İlaç Firması

HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş.

ASEMAX Fiyat

147.02 TL

Sayfayı paylaş:
önemli uyarı

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

ASEMAX İlaç hakkında daha fazla bilgi

Barkod: 8699570090249

ATC Kodu: J01DD15

Reçete Durumu: NORMAL REÇETE

Üretim yeri: TURKIYE

Ziyaretçi sayısı: 2289Tüm Kategoriler | Hepsini Gör


İlaçların alındıkları yollar ve emilim hızları

ALINDIĞI YOL ALINDIKTAN SONRA, ETKİSİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI ZAMANA KADAR GEÇEN SÜRE
Deriden Değişken
Ağızdan 30-90 Dakıka
Rektal 5-30 Dakika
Cilt Altı 15-30 Dakika
Kasiçi 10-20 Dakika
Dilaltı 3-5 Dakika
İnhalasyon 3 Dakika
Endotrakeal 3 Dakika
Damar Yolu 30-60 Saniye

Bu sayfada hakkında okuduğunuz:
ASEMAX 300 MG 10 FILM TABLET Fiyatı
Ve
ASEMAX 300 MG fiyat 2023 ve kullanma talimatı