AS-SERTRAL 100 MG 28 FILM TABLET 2023 Fiyat

AS-SERTRAL 100 MG 28 FILM TABLET Fiyatı

AS-SERTRAL Ne İçin Kullanılır

AS-SERTRAL, Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri (SSGİ'ler) adı verilen, ruhsal çöküntüye (depresyona) veya takıntılı davranışlara karşı etkili ilaçlar grubuna dahildir.

AS-SERTRAL, ruhsal çökkünlük (depresyon), saplantılı-takıntılı bozukluk (obsesif kompulsif bozukluk-[OKB]), panik bozukluğu, duygusal olarak kişiyi etkileyen bir olaydan sonra oluşabilen travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), sosyal fobi, adet dönemi öncesi duygulanım bozukluğu, aşırı huzursuzluk (premenstrüel disforik bozukluk-[PMDB]) tedavilerinde kullanılır. AS-SERTRAL, uyku ilacı veya sakinleştirici değildir. Doktorunuz hastalığınızı tedavi etmek için bu ilacın uygun olduğuna karar vermiştir.

Depresyon (ruhsal çökkünlük)

Depresyon; klinik belirtileri olan bir hastalıktır. Kendinizi üzgün, ağlamaklı hissediyor, düzgün uyuyamıyor veya eskiden olduğu gibi hayattan zevk alamıyorsanız, AS-SERTRAL kendinizi daha iyi hissetmenize yardım edebilir. AS-SERTRAL ayrıca depresyonunuza eşlik edebilen kaygılarınızı (anksiyete) da tedavi etmeye yardımcı olabilir. Bu tabletleri hangi nedenle kullandığınızdan emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

Obsesif Kompulsif (saplantılı-takıntılı) Bozukluk (OKB)

OKB; kaygı (anksiyete) ile ilişkili bir hastalıktır. Devamlı olarak sabit fikirlerinizden (obsesyon) kaynaklanan tekrarlayıcı ve takıntılı davranışlarınız (kompülsiyon) nedeniyle rahatsızlık duymakta iseniz AS-SERTRAL size yardımcı olabilir. Bu tabletleri hangi nedenle kullandığınızdan emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

AS-SERTRAL aynı zamanda 6 yaş ve üzerindeki çocuklarda OKB tedavisinde kullanılmaktadır.

Panik Bozukluğu

Panik bozukluğu; beklenmedik zamanlarda aniden ortaya çıkan heyecan, korku ve kaygı gibi psikolojik belirtiler veya çarpıntı, terleme, göğüs sıkışması gibi bedensel belirtilerle seyreden panik ataklarıyla karakterize bir hastalıktır. Panik bozukluğundan yakınmaktaysanız AS-SERTRAL size yardımcı olabilir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)

TSSB; çok duygusal ve travmatik (incitici, yaralayıcı) bir deneyimden sonra ortaya çıkan bir durum olup, depresyon ve anksiyetede görülenlerle benzer belirtileri vardır. TSSB'den yakınmakta iseniz AS-SERTRAL size yardımcı olabilir.

Sosyal Fobi

Sosyal fobi; kişinin kaygı nedeniyle toplumsal faaliyetlerden kaçınması, içine kapanması ile karakterize bir durumdur. Sosyal fobiniz olduğunu düşünüyorsanız AS-SERTRAL size yardımcı olabilir.

Premenstrüel Disforik Bozukluk (PMDB)

PMDB (adet dönemi öncesi duygulanım bozukluğu); bir kadının adet döneminden 5-11 gün kadar önce başlayan fiziksel ve duygusal belirtilerdir. PMDB'den yakınmakta iseniz AS-SERTRAL size yardımcı olabilir.

AS-SERTRAL Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi AS_SERTRAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

🔴 Genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu (eritema multiforme) oluşursa. Bu, Stevens Johnson Sendromu olarak bilinen bir durum (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap) veya Toksik Epidermal Nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) olabilir. Doktorunuz bu durumlarda tedaviyi kesecektir.

🔴 Ani aşırı duyarlılık reaksiyonları veya alerji (ağız, yüz, dudak, göz kapakları veya dilde şişme, nefes darlığı, hırıltılı nefes alma özellikle tüm vücuda yaygın döküntü, kaşıntı gibi)

🔴 Huzursuzluk (ajitasyon), zihin karışıklığı (konflizyon), ishal, yüksek ateş veya yüksek tansiyon, aşın terleme veya kalp atım hızınızda artma oluşursa. Bunlar, Serotonin

Sendromu’nun belirtileridir. Nadir durumlarda AS_SERTRAL ile birlikte başka ilaçlar aldığınız zaman bu durum gerçekleşebilir. Doktorunuz tedavinizi kesmek isteyebilir.

🔴 Cildinizde veya gözlerinizde sarı renk oluşursa (bu karaciğer hasarını işaret ediyor olabilir)

🔴 Depresyon (ruhsal çökkünlük) duyguları ile birlikte intihar düşünceleriniz oluyorsa

🔴 AS_SERTRAL aldıktan sonra oturamama, olduğunuz yerde sabit duramama gibi huzursuzluk duygulan gelişirse. Bu durumu doktorunuza bildirmelisiniz.

🔴 Havale (nöbet, tutank, konvülsiyon)

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.


Klinik çalışmalarda aşağıdaki yan etkiler sıklığına göre aşağıdaki şekilde sınıllandırılmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın

🔴 Uykusuzluk

🔴 Baş dönmesi, sersemlik hali uykululuk hali, baş ağrısı

🔴 İshal, ağız kuruluğu, hasta hissetme

🔴 Cinsel işlev bozukluğu (esas olarak erkeklerde boşalmanın gecikmesi)

🔴 Yorgunluk


Yaygın

🔴 Boğaz ağrısı

🔴 İştahsızlık, aşırı iştahsızlık ve yemek yememe (anoreksi), iştah artışı

🔴 Ruhsal çökkünlük, garip hissetme, kabus görme, cinsel istekte azalma, huzursuzluk, kaygı ve sinirlilik, diş gıcırdatma

🔴 Titreme, uyuşma, karıncalanma

🔴 Kas gerginliği, kas ağrısı

🔴 Anormal tat alma

🔴 Dikkat eksikliği

🔴 Görme bozukluğu

🔴 Kulak çınlaması

🔴 Çarpıntı, göğüs ağnsı

🔴 Sıcak basması

🔴 Esneme

🔴 Kann ağrısı, kusma, kabızlık, hazımsızlık, gaz

🔴 Döküntü, terleme artışı

🔴 Cinsel işlev bozukluğu, peniste sertleşme bozukluğu

🔴 Soğuk algınlığı, burun akıntısı

🔴 Hayal görme (halüsinasyon), aşın mutluluk hali, umursamama, anormal düşünme

🔴 Konvülsiyon (havale), istemsiz kas kasılması, eş güdüm (koordinasyon) bozukluğu, aşın hareketlilik

🔴 Unutkanlık (amnezi), duyu azalması, konuşma bozukluğu

🔴 Ayağa kalkarken görülen baş dönmesi, migren, kulak ağrısı, kalp atımının hızlanması, yüksek tansiyon, al basması

🔴 Nefes almada güçlük, hırıltılı solunum, nefes darlığı, burun kanaması, yemek borusunda problem, yutma güçlüğü, basur (hemoroid), tükürük salgısında artış, dilde bozukluk, geğirme, göz çevresinde şişme

🔴 Ciltte iğne başı şeklinde morarmalar, saç dökülmesi, soğuk terleme, cilt kuruluğu, kurdeşen,

🔴 Eklem kireçlenmesi (osteoartrit), kas güçsüzlüğü, sırt ağnsı, kas seğirmesi,

🔴 Gece idrara çıkma, idrar yapamama, idrar miktarında artış, idrara çıkma sıklığında artış, idrar yapma zorluğu, vajinal kanama, kadmda cinsel işlev bozukluğu, kırıklık, ürperme, vücut sıcaklığında artma (ateş), güçsüzlük

🔴 Susama, kilo kaybı, kilo artışı.


Seyrek:

🔴 Bağırsak problemi, kulak iltihabı, kanser, lenf bezlerinin şişmesi

🔴 Yüksek kolesterol, kan şekeri düzeyinde azalma,

🔴 Stres veya duygulara bağlı fiziksel belirtiler, ilaç bağımlılığı, gerçeklikle ilişkinin kaybolduğu (psikotik) ruhsal bozukluk, saldırganlık, paranoya, intihar düşüncesi

🔴 Uyurgezerlik, erken boşalma, koma, hareketlerde anormallik, hareket zorluğu, duyularda artma, duyuların bozulması

🔴 Göz içi basıncının artması (glokom), gözyaşı salgısında bozulma, görme alanında noktalar, çift görme, ışıktan ya da aydınlıktan rahatsız olma / acı duyma durumu, gözde kanlanma, göz bebeği genişlemesi

🔴 Kalp krizi, kalp atım hızında yavaşlama, kalp problemleri, kollarda ve bacaklarda dolaşım bozukluğu

🔴 Gırtlağın daralması, hızlı nefes alma, yavaş nefes alma, konuşmada güçlük, hıçkınk

🔴 Kanlı dışkılama, ağız içinde ağrı, dilde ülser, diş bozuklukları, dilde problem, ağızda ülser

🔴 Karaciğer fonksiyon bozukluğu, sıvı dolu kabarcıklı deri hastalığı, kıl köklerinde döküntü, saç dokusunda değişme, deri kokusunda değişme, kemik bozuklukları

🔴 Az idrara çıkma, idrar kaçırma, kesik kesik idrar yapma, aşın vajinal kanama, vajina bölgesinde kuruluk, penis ve penis üst derisinde kızarıklık ve ağn, üreme organlannda akıntı, peniste sertleşme süresinde uzama, memede akıntı

🔴 Fıtık (hemi), ilaç uyuncunun azalması, yürüme güçlüğü, laboratuar testlerinde anormallik, menide (semen) anormallik, sakatlanma, damarlarda genişleme

🔴 Sertralin tedavisi esnasında veya tedavinin bırakılmasından sonra erken evrede intihar düşüncesi veya davranışı bildirilmiştir, (bkz. bölüm 2)

AS_SERTRAL’in de dahil olduğu serotonin geri alım inhibitörü sınıfındaki ilaçları kullanan hastalarda kemik kırığı riskinde artış bildirilmiştir. Bu artışın sebebi tam olarak bilinmemektedir.

Beyaz kan hücreleri sayısında azalma, pıhtılaşmayı sağlayan kan hücrelerinde azalma, tiroid hormonu düşüklüğü, hormon problemleri, kandaki tuz miktarmda azalma, kan şeker düzeyi kontrolünde problemler (diyabet), artmış kan şeker düzeyi, anormal korkutucu rüyalar, intihar davranışı, istemli kas hareketlerinde problemler (aşırı hareketlilik, kasılma ve yürümede güçlük gibi), bayılma, görme bozukluğu, kanama problemleri (burun kanaması, mide kanaması veya idrarda kan bulunması gibi), pankreas iltihabı, ciddi karaciğer işlev bozuklukları, sanlık, ciltte şişme (ödem), cildin güneşe tepki vermesi, kaşıntı, eklem ağnsı, kaslarda kramp, meme büyümesi, adet görmede düzensizlik, bacaklarda şişme, kan pıhtılaşmasında problemler ve ciddi aleıjik tepki, kan şeker düzeyinde azalma (hipoglisemi), beyin damarları ile ilgili kasılma (serebrovasküler spazm), kaslarda istemsiz kasılmaların neden olduğu hareket bozukluğu (distoni)

AS_SERTRAL’in çocuklarda ve ergenlerde kullanımı

AS_SERTRAL’in çocuklarda ve ergenlerde kullanımıyla görülen yan etkiler genel olarak yetişkinlerdekine benzer olmuştur (bkz. AS_SERTRAL’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ başlığı altındaki çerçeveli uyan). Çocuklarda ve ergenlerde en sık görülen yan etkiler baş ağnsı, uykusuzluk, ishal ve kendini hasta gibi hissetmedir.

AS-SERTRAL Etkin Madde

Sertralin

Sayfayı paylaş:
önemli uyarı

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

İlacın fiyatını görmek için lütfen aşağıya tıklayın

İlacın fiyatını göster

AS-SERTRAL İlaç hakkında daha fazla bilgi

Barkod: 8698792090471

ATC Kodu: N06AB06

Reçete Durumu: NORMAL REÇETE

Üretim yeri: ITALYA

Ziyaretçi sayısı: 3003


AS-SERTRAL 100 MG - Alternatif İlaçlar

Tüm ilaçları görüntülemek için düğmesine basın


Hepsini Göster →


İLAÇ ADI Görüntüleme
AS-SERTRAL 50 MG 28 FILM TABLET 4594 Görüntüleme
LUSTEC 100 MG 28 FILM TABLET 1117 Görüntüleme
LUSTEC 50 MG 28 FILM TABLET 1554 Görüntüleme
LUSTRAL 50 MG 28 TABLET 1414 Görüntüleme
LUSTRAL 50 MG 56 TABLET 2818 Görüntüleme
LUSTRAL SPECIAL 100 MG 28 FILM TABLET 1672 Görüntüleme
MISOL 100 MG 28 FILM TABLET 1783 Görüntüleme
MISOL 50 MG 28 FILM TABLET 2430 Görüntüleme
SELECTRA 100 MG 28 FILM TABLET 3232 Görüntüleme
SELECTRA 100 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET) 3097 Görüntüleme
SELECTRA 25 MG 28 FILM TABLET 3247 Görüntüleme
SELECTRA 25 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET) 2198 Görüntüleme
SELECTRA 50 MG 28 FILM TABLET 2003 Görüntüleme
SELECTRA 50 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET) 2826 Görüntüleme
SERALIN 100 MG 28 CENTIKLI FILM TABLET 1008 Görüntüleme
SERALIN 50 MG CENTIKLI 28 FILM TABLET 4565 Görüntüleme
SERDEP 50 MG 28 FILM TABLET 2708 Görüntüleme
SEROTOP 100 MG 14 FILM TABLET 3781 Görüntüleme
SEROTOP 50 MG 28 FILM TABLET 3112 Görüntüleme
ZELEFT 100 MG 14 FILM TABLET 2358 Görüntüleme
ZELEFT 100 MG 28 FILM TABLET 4454 Görüntüleme
ZELEFT 50 MG 14 FILM TABLET 2182 Görüntüleme
ZELEFT 50 MG 28 FILM TABLET 1646 Görüntüleme

Tüm Kategoriler | Hepsini Gör


İlaçların alındıkları yollar ve emilim hızları

ALINDIĞI YOL ALINDIKTAN SONRA, ETKİSİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI ZAMANA KADAR GEÇEN SÜRE
Deriden Değişken
Ağızdan 30-90 Dakıka
Rektal 5-30 Dakika
Cilt Altı 15-30 Dakika
Kasiçi 10-20 Dakika
Dilaltı 3-5 Dakika
İnhalasyon 3 Dakika
Endotrakeal 3 Dakika
Damar Yolu 30-60 Saniye

Bu sayfada hakkında okuduğunuz:
AS-SERTRAL 100 MG 28 FILM TABLET Fiyatı
Ve
AS-SERTRAL 100 MG 2023 fiyat ve kullanma talimatı