ATAFLOKS 400 MG 7 FILM TABLET 2023 Fiyat

ATAFLOKS 400 MG 7 FILM TABLET Fiyatı

ATAFLOKS Ne İçin Kullanılır

• ATAFLOKS, gül kurusu renginde, iki yüzünde kırılma çizgisi bulunan oblong film tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir film kaplı tabletin içinde 400 mg etkin madde (moksifloksasin) bulunmaktadır.

• ATAFLOKS’un etkin maddesi olan moksifloksasin, florokinolon grubu bir antibiyotiktir. Enfeksiyonlara neden olan değişik türlerdeki bakterileri öldürerek etkisini gösterir.

ATAFLOKS, diğer bazı antibiyotiklere karşı dirençli olan çok sayıda bakteriye karşı da bakteri öldürücü etki göstermektedir (örn. beta-laktam ve makrolid dirençli bakteriler). Penisilin, sefalosporin, aminoglikozid, makrolid ve tetrasiklin grubu antibiyotikleri etkisiz kılan direnç mekanizmaları, moksifloksasinin bakteri karşıtı (antibakteriyel) etkisini engellememektedir.

• ATAFLOKS 7 tablet içeren blister ambalajlar şeklinde kullanıma sunulmuştur.

• ATAFLOKS, duyarlı mikroorganizmaların (mikroplar) neden olduğu aşağıdaki enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır:

- Kronik bronşitin aniden kötüleşmesi,

- Hastane dışında oluşmuş akciğer enfeksiyonu (toplumdan edinilmiş pnömoni)


- Akut sinüzit,

- Başka bir tablonun eşlik etmediği (komplike olmayan) deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,

- Kadın üreme organlarının üst bölümünde görülen pelvik inflamatuvar hastalıkta,

- Durumu güçleştiren başka tıbbi durum ya da hastalıklarla birlikte bulunan (komplike) deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; diyabet (şeker) hastalığındaki ayak yarası enfeksiyonları dahil,

- Komplike karın içi enfeksiyonları; apse gibi çeşitli türlerden mikropların neden olduğu enfeksiyonlar dahi1.

• ATAFLOKS’un da dahil olduğu ilaç grubu (florokinolonlar), akut bakteriyel sinüzit vekronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesinde (akciğerdeki bronş tüplerinin zarlarının kalıcı iltihaplanması durumunun yeniden şiddetlenmesi) alternatif tedavi seçeneklerinin varlığında ciddi istenmeyen etki riski nedeniyle kullanılmamalıdır.

ATAFLOKS Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi ATAFLOKS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ATAFLOKS’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

🔴 Anormal şekilde hızlı kalp ritmi (seyrek yan etki),

🔴 Aniden kendini kötü hissetme veya gözlerin beyaz kısmında sarılık görülmesi, koyu renkli idrar, ciltte kaşıntı, kanama eğilimi veya düşünce bozukluğu veya uyanıklık (bunlar potansiyel olarak yaşamı tehdit eden karaciğerde birden gelişen iltihaplanmanın işareti ve belirtileri olabilir.) (çok seyrek yan etkiler, ölümcül durumlar gözlenmiştir.)

🔴 Ağızda/burunda veya penis/vajinada ağrılı kabarcıklar gibi deri ve mukoza membran zarında değişiklikler (Stevens_Johnson sendromu veya toksik epidermal nekroliz) (çok seyrek yan etkiler, potansiyel olarak hayatı tehdit edici)

🔴 Kan damarlarının iltihaplanması (enflamasyonu) (belirtileri cildinizde, genellikle alt bacakta, kırmızı lekeler olabilir veya eklem ağrısı gibi etkiler) (çok seyrek yan etki)

🔴 Çok seyrek olarak hayatı tehdit edici şok durumunu içeren şiddetli, ani jeneralize (yaygın) alerjik reaksiyon (örneğin; nefes almada zorluk, kan basıncında düşüş, hızlı nabız) (seyrek yan etki)

🔴 Solunum yollarında şişme dahil olmak üzere şişme durumu (seyrek yan etki, potansiyel olarak hayatı tehdit edici)

🔴 Havaleler (konvülsiyonlar) (seyrek yan etki)

🔴 Ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma gibi sinir sistemi ile ilişkili sorunlar ve/veya ekstremitelerde zayıflık (seyrek yan etki)

🔴 Depresyon (çok nadiren intihar fikri/düşüncesi ya da intihar girişimi gibi kendine zarar vermeye neden olur) (seyrek yan etki)

🔴 Delilik (potansiyel olarak intihar fikri/düşüncesi ya da intihar girişimi gibi kendine zarar vermeye neden olur) (çok seyrek yan etkiler)

🔴 Kan ve/veya mukus içeren ciddi ishal (antibiyotik ilişkili kolit dahil psödomembranöz kolit); çok seyrek olarak hayatı tehdit edici komplikasyonlara neden olabilir. (seyrek yan etki)

🔴 Tendonlarda ağrı ve şişlik (tendonit) (seyrek yan etki) veya tendon kopması (rüptürü) (çok seyrek yan etki)

Ek olarak, eğer geçici olarak görme kaybı yaşarsanız (çok seyrek yan etki) hemen bir göz doktoruna başvurunuz.

Hayatı tehdit eden düzensiz kalp atışı (Torsade de Pointes) veya ATAFLOKS kullanımı sırasında kalp atımının durması (çok seyrek yan etki) durumlarını yaşadıysanız hemen tedavinizi takip eden doktorunuza ATAFLOKS kullandığınızı söyleyiniz ve tedaviye tekrar başlamayınız.

Çok seyrek olarak myasthenia gravis (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) belirtilerinin kötüleştiği görülmüştür. Eğer böyle bir durum görülürse, hemen doktorunuza başvurunuz.

Eğer diyabet hastalığınız varsa (şeker hastalığı) ve kan şekerinizin yükseldiğini ya da alçaldığını hissediyorsanız (seyrek veya çok seyrek yan etki), hemen doktorunuza söyleyiniz.

Eğer böbrek problemleri olan yaşlı bir hasta iseniz ve idrar miktarınızda azalma, bacaklarınızda şişme, ayak ve ayak bileklerinizde yorgunluk, bulantı, uyuşukluk, nefes darlığı veya kafa karışıklığı durumlarını fark ediyorsanız hemen doktorunuza başvurunuz.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ATAFLOKS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

ATAFLOKS’un olası yan etkileri görülme sıklıklarına göre aşağıda verilmiştir:


Yaygın

🔴 Bulantı

🔴 İshal

🔴 Baş dönmesi

🔴 Mide_barsak ve karında ağrı

🔴 Kusma

🔴 Baş ağrısı

🔴 Bazı karaciğer enzimlerinde (transaminazlar) artışlar

🔴 Dirençli bakteri veya mantarların neden olduğu enfeksiyonlar (örneğin, Candida’nın neden olduğu ağız veya vajinal enfeksiyonlar)

🔴 Potasyum düzeyi az olan (hipopotasemi) hastaların kalp grafisinde (EKG) değişimYaygın olmayan

🔴 Döküntü

🔴 Mide bozuklukları (hazımsızlık, midede yanma)

🔴 Tat duyusunda bozukluk (çok nadiren bu duyunun kaybı)

🔴 Uyku bozuklukları (uykusuzluk ya da uyuklama hali)

🔴 Kanda bazı karaciğer enzimlerinde (gamma_glutamil_transferaz, alkali fosfataz) artış

🔴 Bazı beyaz kan hücrelerinde azalma (lökositler, nötrofiller)

🔴 Kabızlık

🔴 Kaşıntı

🔴 Baş dönmesi hissi

🔴 Uykulu olma

🔴 Gaz

🔴 Kalp ritminde (EKG denilen kalp grafisinde) değişimler

🔴 Karaciğer fonksiyon bozukluğu (kanda LDH denilen karaciğer enzimi seviyesinde artış dahil)

🔴 İştah ve yemek yemenin azalması

🔴 Beyaz kan hücrelerinde azalma

🔴 Sırt, göğüs, leğen kemiği ve kol_bacaklarda ağrı ve acı

🔴 Kan pıhtılaşması için gerekli bazı kan hücrelerinde artma

🔴 Terleme

🔴 Özel beyaz kan hücrelerinde (eozinofil) artış

🔴 Kaygı, endişe hali

🔴 Kendini iyi hissetmeme (özellikle güçsüzlük veya yorgunluk)

🔴 Titreme

🔴 Eklem ağrısı

🔴 Çarpıntı

🔴 Düzensiz veya hızlı kalp atışı

🔴 Nefes darlığı (astıma benzer vakalar dahil)

🔴 Bir sindirim enzimi olan amilazın kanda artması

🔴 Yerinde duramama, huzursuzluk

🔴 Karıncalanma hissi ve/veya uyuşma

🔴 Ciltte kurdeşen

🔴 Kan damarlarında genişleme

🔴 Ani zihin karışıklığı ve ortama uyum sağlayamama

🔴 Kan pıhtılaşması için gerekli bazı kan hücrelerinde azalma

🔴 Görme bozuklukları, çift görme ve bulanık görme dahil

🔴 Kan pıhtılaşmasında azalma

🔴 Kan yağlarında artma

🔴 Kırmızı kan hücrelerinde azalma

🔴 Kas ağrısı

🔴 Alerjik reaksiyon

🔴 Kan bilirubin seviyesinde artma

🔴 Mide iltihabı

🔴 İshal veya azalmış sıvı alımının neden olduğu su kaybı (dehidratasyon)

🔴 Şiddetli kalp ritmi anormallikleri

🔴 Kuru cilt

🔴 Anjina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı)

Seyrek

🔴 Kaslarda gerginlik

🔴 Kaslarda kramp

🔴 Olmayan şeyler görme, duyma veya hissetme (halüsinasyon)

🔴 Yüksek kan basıncı (hipertansiyon)

🔴 Şişme (eller, ayaklar, dudaklar, ağız, boğazda)

🔴 Düşük kan basıncı (hipotansiyon)

🔴 Böbrek yetmezliği (üre ve kreatinin gibi özel böbrek laboratuvar test sonuçlarında yükselme dahil)

🔴 Karaciğer iltihabı

🔴 Ağız iltihabı

🔴 Kulaklarda çınlama/ses

🔴 Sarılık (göz aklarının veya cildin sararması)

🔴 Deride duyu bozuklukları

🔴 Anormal rüyalar

🔴 Dikkat bozukluğu

🔴 Yutmada güçlük

🔴 Koku almada bozukluklar (koku alma duyusunun kaybı dahil)

🔴 Denge bozuklukları ve hareketlerde zayıflama (baş dönmesine bağlı)

🔴 Geçici veya kısmi hafıza kaybı

🔴 Sağırlık dahil duymada yetersizlikler (genellikle geri dönüşlüdür)

🔴 Kan ürik asit seviyesinde artma

🔴 Duygusal dengesizlik

🔴 Konuşma güçlüğü

🔴 Bayılma

🔴 Kaslarda güçsüzlük


Çok seyrek

🔴 Eklemlerin iltihabı

🔴 Kalp ritminde anormallik

🔴 Cilt hassasiyetinde artma

🔴 Kendinden ayrılma (kendi olamama) hissi

🔴 Kan pıhtılaşmasında artma

🔴 Kas sertliği

🔴 Bazı beyaz kan hücrelerinde belirgin azalma (agranülositoz)

Aynı zamanda, kinolonlar olarak adlandırılan antibiyotik grubunun diğer ilaçları ile tedaviyi takiben çok seyrek olarak görülebilen aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir, bu yan etkilerin ATAFLOKS tedavisi sırasında da görülebilme olasılığı vardır:

🔴 Kanda sodyum seviyelerinde artış,

🔴 Kanda kalsiyum seviyelerinde artış,

🔴 Kırmızı kan hücrelerinin yıkımında artış (hemolitik anemi),

🔴 Kas hücrelerinde yıkım ile birlikte kas reaksiyonları,

🔴 Gün ışığına veya UV ışınlarına karşı artmış duyarlılık.

ATAFLOKS Etkin Madde

Moksifloksasin

ATAFLOKS İlaç Firması

ATABAY KİMYA SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Sayfayı paylaş:
önemli uyarı

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

İlacın fiyatını görmek için lütfen aşağıya tıklayın

İlacın fiyatını göster

ATAFLOKS İlaç hakkında daha fazla bilgi

Barkod: 8699717090187

ATC Kodu: J01MA14

Reçete Durumu: NORMAL REÇETE

Üretim yeri: ITALYA

Ziyaretçi sayısı: 3756


ATAFLOKS 400 MG - Alternatif İlaçlar

Tüm ilaçları görüntülemek için düğmesine basın


Hepsini Göster →


İLAÇ ADI Görüntüleme
AVELOX 400 MG 250 ML SOLUSYON 3472 Görüntüleme
AVELOX 400 MG 7 FILM TABLET 1875 Görüntüleme
BIVOXA %5 OFTALMIK COZELTI 5 ML 2124 Görüntüleme
DEMOXIF %0,5 GOZ DAMLASI, COZELTI (5 ML) 3412 Görüntüleme
DEMOXIF 400 MG 7 FILM TABLET 3547 Görüntüleme
EMESMOX 400 MG/ 250 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 5010 Görüntüleme
MOFELOX 400 MG 7 FILM TABLET 1308 Görüntüleme
MOFELOX 400 MG/250 ML I.V. INFUZYONLUK COZELTI ( 1 ADET) 1830 Görüntüleme
MOKSEFEN 400 MG 7 FILM TABLET 4849 Görüntüleme
MOKSEFEN 400 MG/250 ML INF. SOLUSYONU 1666 Görüntüleme
MOKSILOX 400 MG/250 ML IV INF. ICIN COZELTI (250 ML SETSIZ) 3173 Görüntüleme
MOXACIN 400 MG 7 FILM TABLET 4556 Görüntüleme
MOXACIN 400 MG/250 ML IV INF. ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON 4131 Görüntüleme
MOXAFLOX 5MG/ML GOZ DAMLASI 3283 Görüntüleme
MOXAI %0,5 GOZ DAMLASI 5451 Görüntüleme
MOXAI 400 MG 10 FILM TABLET 3388 Görüntüleme
MOXAI 400 MG 7 FILM TABLET 3883 Görüntüleme
MOXAI 400 MG/250 ML INF. SOLUSYONU 3284 Görüntüleme
MOXDAY 400 MG 5 FILM TABLET 3121 Görüntüleme
MOXDAY 400 MG 7 FILM TABLET 4679 Görüntüleme
MOXHEL 400 MG/250 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 4640 Görüntüleme
MOXICUM 400 MG 7 FILM TABLET 2210 Görüntüleme
MOXICUM 400 MG/250 ML IV INF. COZELTISI ICEREN 1 FLAKON 3361 Görüntüleme
MOXIDEXA 5 MG/1 MG STERIL OFTALMIK COZELTI (5 ML) 5654 Görüntüleme
MOXIFIX 400 MG/250 ML IV INF. COZELTISI ICEREN 1 FLAKON 3357 Görüntüleme
MOXIFOR 400 MG 7 FILM TABLET 4295 Görüntüleme
MOXIFOR 400 MG/250 ML IV INF. ICIN COZ.ICEREN FLAKON 3821 Görüntüleme
MOXITAB 400 MG 10 FILM TABLET 2943 Görüntüleme
MOXITAB 400 MG 5 FILM TABLET 3448 Görüntüleme
MOXITAB 400 MG 7 FILM TABLET 2911 Görüntüleme
MOXITAB 400 MG 7 FILM TABLET 2321 Görüntüleme
MOXITEC 400 MG 5 FILM TABLET 1596 Görüntüleme
MOXITEC 400 MG 7 FILM TABLET 779 Görüntüleme
MULTIFLEX MOXIFLEX 400 MG/250 ML IV INF. COZELTISI 1775 Görüntüleme
PITOXIL 400 MG 7 FILM TABLET 1108 Görüntüleme
PNEMOX 400 MG/250 ML IV INF. ICIN COZELTI ICEREN TORBA 1139 Görüntüleme
TURKTIPSAN MOKSIFLOKSASIN400 MG/250 ML I.V. INFUZYONLUK COZELTI 1073 Görüntüleme
VIGAMOX %0,5 STERIL OFTALMIK SOLUSYON 5 ML 4223 Görüntüleme

Tüm Kategoriler | Hepsini Gör


İlaçların alındıkları yollar ve emilim hızları

ALINDIĞI YOL ALINDIKTAN SONRA, ETKİSİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI ZAMANA KADAR GEÇEN SÜRE
Deriden Değişken
Ağızdan 30-90 Dakıka
Rektal 5-30 Dakika
Cilt Altı 15-30 Dakika
Kasiçi 10-20 Dakika
Dilaltı 3-5 Dakika
İnhalasyon 3 Dakika
Endotrakeal 3 Dakika
Damar Yolu 30-60 Saniye

Bu sayfada hakkında okuduğunuz:
ATAFLOKS 400 MG 7 FILM TABLET Fiyatı
Ve
ATAFLOKS 400 MG 2023 fiyat ve kullanma talimatı