AVELOX 400 MG 250 ML SOLUSYON 2023 Fiyat

AVELOX 400 MG 250 ML SOLUSYON Fiyatı

AVELOX Ne İçin Kullanılır

AVELOX infüzyon çözeltisi, toplardamar içine damla damla enjekte edilmeye (infüzyon) hazır çözelti formunda kullanıma sunulmuştur. Her bir ilaç şişesi içinde 400 mg etkin madde (moksifloksasin) bulunmaktadır.

AVELOX’un etkin maddesi olan moksifloksasin, kinolon grubu bir antibiyotiktir. Enfeksiyonlara neden olan değişik türlerdeki bakterileri öldürerek etkisini gösterir.

AVELOX, diğer bazı antibiyotiklere karşı dirençli olan çok sayıda bakteriye karşı da bakteri öldürücü etki göstermektedir (örn. beta-laktam ve makrolid dirençli bakteriler). Penisilin, sefalosporin, aminoglikozid, makrolid ve tetrasiklin grubu antibiyotikleri etkisiz kılan direnç mekanizmaları, moksifloksasinin bakteri karşıtı (antibakteriyel) etkisini engellememektedir.

AVELOX, 250 mililitrelik renksiz cam flakonlar (ilaç şişeleri) içinde kullanıma sunulmaktadır.AVELOX, duyarlı mikroorganizmaların (mikroplar) neden olduğu aşağıdaki enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır:

- Kronik bronşitin aniden kötüleşmesi,

- Hastane dışında oluşmuş akciğer enfeksiyonu (toplumdan edinilmiş pnömoni)

- Akut sinüzit,

- Başka bir tablonun eşlik etmediği (komplike olmayan) deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,

- Durumu güçleştiren başka tıbbi durum ya da hastalıklarla birlikte bulunan (komplike) deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; diyabet (şeker) hastalığındaki ayak yarası enfeksiyonları dahil,

AVELOX Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi AVELOX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Çok yaygın: 10 hastanın en az l'inde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen: Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.


AVELOX’un olası yan etkileri görülme sıklıklarına göre aşağıda verilmiştir:

Yaygın (her yüz kişinin 1 ila 10’unda görülenler):
Mantar enfeksiyonları

🔴 Baş ağrısı

🔴 Baş dönmesi

🔴 Potasyum düzeyi az olan (hipopotasemi) hastaların kalp grafısinde değişim

🔴 Bulantı

🔴 Kusma

🔴 Mide_barsak ve karında ağrı İshal

🔴 Bazı karaciğer enzimlerinde (transaminazlar) artışlar

🔴 Enjeksiyon ve infüzyon bölgesi reaksiyonları (ilacın damarınıza verildiği bölgedeki deride çeşitli reaksiyonlar)

Yaygın olmayan (her bin kişinin 1 ila 10’unda görülenler):
Kırmızı kan hücrelerinde azalma (anemi)

🔴 Beyaz kan hücrelerinde azalma

🔴 Kan pulcuklarında (trombositler) azalma ya da çoğalma

🔴 Pıhtılaşma sisteminde bozukluklar Alerjik reaksiyonlar

🔴 Kaşıntı

🔴 Döküntü

🔴 Kurdeşen

Özel beyaz kan hücrelerinde (eozinofıl) artış

🔴 Kanda lipid (yağ) artışı

🔴 Kaygı, endişe hali

🔴 Fiziksel ve ruhsal aşırı hareketlilik durumu (psikomotor hiperaktivite), huzursuzluk Özellikle deride görülen yetersiz veya aşırı duyarlılık halleri

Tat duyusunda bozukluk (çok nadiren bu duyunun kaybı)

🔴 Zihin karmaşası, çevreyle uyum bozukluğu

🔴 Uyku bozuklukları (uykusuzluk ya da uyuklama hali)

Titreme

🔴 Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)

Görme bozuklukları

Çift görme Bulanık görme

🔴 Kalp grafısinde değişimler, çarpıntılar, kalbin hızlı atması, damarlarda genişleme Kalp ritim bozuklukları

Göğüs ağrısı

🔴 Nefes darlığı (astıma benzer vakalar dahil)

İştah ve yemek yemenin azalması

🔴 Kabızlık, hazımsızlık, gaz şişkinliği

🔴 Mide ve barsak iltihabı (gastroenterit)

Bir sindirim enzimi olan amilazın kanda artması

🔴 Karaciğer fonksiyon bozukluğu (kanda LDH artışı dahil), kanda bilirubin artışı, kanda bazı karaciğer enzimlerinde (gamma_glutamil_transferaz, alkali fosfataz) artış

🔴 Eklem ve kas ağrısı

İshal ve azalmış sıvı aliminin neden olduğu su kaybı

🔴 Kendini iyi hissetmeme, çeşitli ağrılar, terleme

İnfüzyon yerinde aşırı kızarıklık, şişme ve ağrı (damar iltihabı belirtileri olabilir)

Seyrek (her on bin kişinin 1 ila 10’unda görülenler):
🔴 Kan pıhtılaşma faktörlerinden tromboplastin seviyelerinde anormallik

🔴 Deride döküntüler, kurdeşen ve/veya ağız ve boğazda şişme ve nefes almada güçlük (anjiyoödem) ile birlikte olabilen şiddetli, ani aleıjik reaksiyonlar ve şok, hayati tehdit edici olabilecek aleıjik ödem

🔴 Kan şekerinde artış

🔴 Kandaki ürik asit seviyelerinde artış

🔴 Duygusal kararsızlık

🔴 Depresyon (çok nadiren intihar düşüncesi ya da intihar girişimi gibi potansiyel olarak kendine zarar verme ile sonuçlanabilen)

🔴 Halüsinasyon

🔴 Deride duyu bozuklukları

🔴 Koku almada bozukluklar (çok nadiren bu duyunun kaybı)

Anormal rüyalar

🔴 Denge ve hareketlerde bozukluk (baş dönmesine bağlı yürüyüş problemleri gibi, çok nadiren, özellikle yaşlılarda yaralanma ile sonuçlanabilecek düşmelere neden olabilir)

Sara nöbeti

🔴 Dikkat bozukluğu

🔴 Konuşma bozuklukları

🔴 Hafıza kaybı

🔴 Duyu kaybı

🔴 Kulak çınlaması

Genellikle geri dönüşlü sağırlık gibi duyma bozuklukları Kalbin normalden hızlı ve ritmi bozuk olarak atması

🔴 Bayılma

🔴 Kan basıncında (tansiyon) yükselme veya düşme Yutma güçlüğü

Ağızda iltihap

Aşırı ishal; antibiyotik ilişkili barsak iltihabının belirtisi olabilir (çok nadiren hayatı tehdit edici belirtiler eşlik edebilir)

Sarılık

🔴 Karaciğer iltihabı

Tendon iltihabı (tendonlarda ağrı ve şişme)

🔴 Kaslarda gerginlik ve kramplar

🔴 Kas güçsüzlüğü

🔴 Böbrek bozukluğu ve böbrek yetmezliği (özellikle önceden böbrek bozukluğu bulunan yaşlı hastalarda su kaybına bağlı olarak)

Vücudun çeşitli yerlerinde, doku içinde sıvı toplanmasına bağlı şişmeler (ödem)


Çok seyrek (her on bin kişinin Tinden daha az):
🔴 Kan pıhtılaşma faktörlerinden protrombin seviyesinde artış, azalma ve anormallik

🔴 Hayatı tehdit edici olabilen ani aşırı duyarlılık şok

🔴 Duygusal kararsızlık

🔴 Psikolojik reaksiyonlar (intihar düşüncesi ya da intihar girişimi gibi potansiyel olarak kendine zarar verme ile sonuçlanabilen)

Aşırı duyarlılık (bir uyarıma karşı anormal ve aşırı derecede duyarlı olma durumu) Geçici görme kaybı

🔴 Kalp ritim bozuklukları, düzensiz kalp ritmi olarak tanımlanan Torsade de Pointes (kalbin durmasıyla sonuçlanabilen ciddi tabloların belirtisi olabilir), kalbin durması

🔴 Hayati tehlike oluşturabilecek karaciğer yetmezliğine neden olabilecek ağır karaciğer iltihabı (ölümcül vakalar dahil)

🔴 Hayati tehlike oluşturabilecek kabarcıklar şeklinde deri reaksiyonları (Stevens_Johnson_Sendromu veya toksik epidermal nekroliz gibi)

Tendon yırtılması Eklem iltihabı

🔴 Kas, tendon, eklem problemlerine bağlı yürüme bozukluğu

🔴 Myasthenia gravis (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi

🔴 Hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü)

Aşağıdaki istenmeyen etkiler damar içi/ağız yoluyla ardışık tedavi gören hasta alt grubunda daha sık görülmektedir:


Yaygın: Gama_glutamil transferaz (bir karaciğer enzimi) artışıYaygın olmayan: Kalbin normalden hızlı ve ritmi bozuk olarak atması, kan basıncında (tansiyon) düşme, vücudun çeşitli yerlerinde, doku içinde sıvı toplanmasına bağlı şişmeler (ödem), aşırı ishal (antibiyotik ilişkili barsak iltihabının belirtisi olabilir, çok nadiren hayatı tehdit edici belirtiler eşlik edebilir), sara nöbeti, halüsinasyonlar, böbrek bozukluğu ve böbrek yetmezliği (özellikle önceden böbrek bozukluğu bulunan yaşlı hastalarda su kaybına bağlı olarak).

Florokinolonlar olarak adlandırılan antibiyotik grubu ile tedaviyi takiben çok seyrek olarak görülebilen aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir, bu yan etkilerin AVELOX tedavisi sırasında da görülebilme olasılığı vardır: geçici görme kaybı, kanda sodyum seviyelerinde artış (hipematremi), kanda kalsiyum seviyelerinde artış (hiperkalsemi), kırmızı kan hücrelerinin yıkımında artış (hemoliz), kas hücrelerinde yıkım (rabdomiyoliz), ışığa duyarlılık reaksiyonları.

AVELOX Etkin Madde

Moksifloksasin

AVELOX İlaç Firması

BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.

Sayfayı paylaş:
önemli uyarı

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

İlacın fiyatını görmek için lütfen aşağıya tıklayın

İlacın fiyatını göster

AVELOX İlaç hakkında daha fazla bilgi

Barkod: 8699546691630

ATC Kodu: J01MA14

Reçete Durumu: NORMAL REÇETE

Üretim yeri: YUNANISTAN

Ziyaretçi sayısı: 3472


AVELOX 400 MG - Alternatif İlaçlar

Tüm ilaçları görüntülemek için düğmesine basın


Hepsini Göster →


İLAÇ ADI Görüntüleme
AVELOX 400 MG 7 FILM TABLET 1875 Görüntüleme
BIVOXA %5 OFTALMIK COZELTI 5 ML 2124 Görüntüleme
DEMOXIF %0,5 GOZ DAMLASI, COZELTI (5 ML) 3412 Görüntüleme
DEMOXIF 400 MG 7 FILM TABLET 3547 Görüntüleme
EMESMOX 400 MG/ 250 ML IV INFUZYONLUK COZELTI 5010 Görüntüleme
MOFELOX 400 MG 7 FILM TABLET 1308 Görüntüleme
MOFELOX 400 MG/250 ML I.V. INFUZYONLUK COZELTI ( 1 ADET) 1830 Görüntüleme
MOKSEFEN 400 MG 7 FILM TABLET 4849 Görüntüleme
MOKSEFEN 400 MG/250 ML INF. SOLUSYONU 1666 Görüntüleme
MOKSILOX 400 MG/250 ML IV INF. ICIN COZELTI (250 ML SETSIZ) 3173 Görüntüleme
MOXACIN 400 MG 7 FILM TABLET 4556 Görüntüleme
MOXACIN 400 MG/250 ML IV INF. ICIN COZELTI ICEREN 1 FLAKON 4131 Görüntüleme
MOXAFLOX 5MG/ML GOZ DAMLASI 3283 Görüntüleme
MOXAI %0,5 GOZ DAMLASI 5451 Görüntüleme
MOXAI 400 MG 10 FILM TABLET 3388 Görüntüleme
MOXAI 400 MG 7 FILM TABLET 3883 Görüntüleme
MOXAI 400 MG/250 ML INF. SOLUSYONU 3284 Görüntüleme
MOXDAY 400 MG 5 FILM TABLET 3121 Görüntüleme
MOXDAY 400 MG 7 FILM TABLET 4679 Görüntüleme
MOXHEL 400 MG/250 ML IV INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 4640 Görüntüleme
MOXICUM 400 MG 7 FILM TABLET 2210 Görüntüleme
MOXICUM 400 MG/250 ML IV INF. COZELTISI ICEREN 1 FLAKON 3361 Görüntüleme
MOXIDEXA 5 MG/1 MG STERIL OFTALMIK COZELTI (5 ML) 5654 Görüntüleme
MOXIFIX 400 MG/250 ML IV INF. COZELTISI ICEREN 1 FLAKON 3357 Görüntüleme
MOXIFOR 400 MG 7 FILM TABLET 4295 Görüntüleme
MOXIFOR 400 MG/250 ML IV INF. ICIN COZ.ICEREN FLAKON 3821 Görüntüleme
MOXITAB 400 MG 10 FILM TABLET 2943 Görüntüleme
MOXITAB 400 MG 5 FILM TABLET 3448 Görüntüleme
MOXITAB 400 MG 7 FILM TABLET 2911 Görüntüleme
MOXITAB 400 MG 7 FILM TABLET 2321 Görüntüleme
MOXITEC 400 MG 5 FILM TABLET 1596 Görüntüleme
MOXITEC 400 MG 7 FILM TABLET 779 Görüntüleme
MULTIFLEX MOXIFLEX 400 MG/250 ML IV INF. COZELTISI 1775 Görüntüleme
PITOXIL 400 MG 7 FILM TABLET 1108 Görüntüleme
PNEMOX 400 MG/250 ML IV INF. ICIN COZELTI ICEREN TORBA 1139 Görüntüleme
TURKTIPSAN MOKSIFLOKSASIN400 MG/250 ML I.V. INFUZYONLUK COZELTI 1073 Görüntüleme
VIGAMOX %0,5 STERIL OFTALMIK SOLUSYON 5 ML 4223 Görüntüleme

Tüm Kategoriler | Hepsini Gör


İlaçların alındıkları yollar ve emilim hızları

ALINDIĞI YOL ALINDIKTAN SONRA, ETKİSİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI ZAMANA KADAR GEÇEN SÜRE
Deriden Değişken
Ağızdan 30-90 Dakıka
Rektal 5-30 Dakika
Cilt Altı 15-30 Dakika
Kasiçi 10-20 Dakika
Dilaltı 3-5 Dakika
İnhalasyon 3 Dakika
Endotrakeal 3 Dakika
Damar Yolu 30-60 Saniye

Bu sayfada hakkında okuduğunuz:
AVELOX 400 MG 250 ML SOLUSYON Fiyatı
Ve
AVELOX 400 MG 2023 fiyat ve kullanma talimatı