AVITAZ 4,5 GR IV ENJEKSIYONLUK LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 2023 Fiyat

AVITAZ 4,5 GR IV ENJEKSIYONLUK LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON Fiyatı

AVITAZ Ne İçin Kullanılır

- AVİTAZ, piperasilin ve tazobaktam içerir. Piperasilin geniş spektrumlu penisilin antibiyotikleri olarak bilinen ve birçok bakteri türünü öldürebilen bir gruba dahildir. Tazobaktam, bazı bakterilerin piperasilinin etkilerine direnç geliştirmesini önler. Piperasilin tarafından öldürülemeyen bazı bakteriler piperasilin ve tazobaktam birlikte verildiğinde öldürülebilir.

 AVİTAZ 4.5 g steril, beyaz ile beyazımsı arası renkte, liyofilize toz içeren flakonda sunulan bir antibiyotiktir.

 Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda AVİTAZ, göğüs boşluğu (akciğerler), idrar yolu (böbrekler ve idrar kesesi), kan, karın içi veya deri gibi vücut bölgelerini etkileyen bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. AVİTAZ, kanındaki beyaz kan hücresi sayısı düşük olan hastalarda (bu durum enfeksiyonlara karşı direncin düşük olmasına yol açar) bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilir.

 2-12 yaş arası çocuklarda AVİTAZ apandisit, karın zarı iltihabı, safra kesesi iltihabı gibi, karın içi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. AVİTAZ, kanındaki beyaz kan hücresi sayısı düşük olan çocuk hastalarda (bu durum enfeksiyonlara karşı direncin düşük olmasına yol açar) bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilir.


Bazı ciddi enfeksiyonlarda, doktorunuz AVİTAZ ile başka bir antibiyotik ilacı birlikte uygulayabilir.

AVITAZ Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi AVİTAZ’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.


AVİTAZ ile görülen diğer yan etkiler aşağıdaki gibi olup yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok Seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.Aşağıdakilerden biri olursa, AVİTAZ’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

🔴 Ciddi döküntü veya kurdeşen (yaygın olmayan), kaşıntı veya deride kabarıklık (yaygın)

🔴 Yüzde, dudaklarda, dilde veya vücudun diğer bölümlerinde şişme (sıklığı bilinmiyor)

🔴 Nefes darlığı, hırıltılı soluk alma veya nefes almada güçlük (sıklığı bilinmiyor)

🔴 Başlangıçta kırmızı noktalar veya genellikle merkezinde kabarcıklar olan yuvarlak yamalar ile kendini gösteren ciddi deri döküntüsü [Stevens_Johnson sendromu, büllöz dermatit (sıklığı bilinmiyor), eksfoliyatif dermatit (sıklığı bilinmiyor), toksik epidermal nekroliz (seyrek)]. Ayrıca ağız, boğaz, burun, ekstremiteler, genitalde ülser ve konjonktivit (kırmızı ve şişmiş gözler) gibi göstergeleri vardır. Döküntü ciltte kabarma ve soyulma olarak ilerleyebilir ve hayatı tehdit edici boyutlara ulaşabilir.

🔴 Cilt ve en önemlisi diğer organ (böbrek ve karaciğer gibi) tutulumları olan ciddi, potansiyel olarak ölümcül alerjik durum (eozinofili ve sistemik belirtiler ile gözlenen ilaç reaksiyonları)

🔴 Ateş eşliğinde, şişmiş ve kızarmış geniş alanda bulunan çok sayıda küçük sıvı dolu kabarcıkların oluştuğu cilt durumu (akut jeneralize ekzantematöz püstüloz)

🔴 Gözlerde veya ciltte sararma (sıklığı bilinmiyor)

🔴 Kan hücrelerinin zarar görmesi [belirtiler: beklenmedik zamanda nefessiz kalma, kırmızı_kahverengi idrar, (sıklığı bilinmiyor), burun kanaması (seyrek), küçük lekeli morluklar (sıklığı bilinmiyor), beyaz kan hücrelerinin sayısının ciddi şekilde düşmesi (seyrek)]

🔴 Ateşin ve halsizliğin eşlik ettiği ciddi ve inatçı ishal (seyrek)


Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Diğer yan etkiler:

Çok yaygın:

🔴 İshalYaygın

🔴 Mantar enfeksiyonu

🔴 Kan pulcuğu (trombosit) ve kırmızı kan hücreleri sayısında azalma, hemoglobin sayısında azalma, anormal laboratuvar testi (pozitif direkt Coombs testi) (alyuvarlarla ilgili bir kan testi), kan pıhtılaşma süresinde uzama (aktive parsiyel tromboplastin süresinde uzama)

🔴 Kan protein miktarında azalma

🔴 Baş ağrısı, uykusuzluk

🔴 Karın ağrısı, bulantı, kusma, kabızlık, mide yanması

🔴 Kan karaciğer enzim miktarında artma

🔴 Deri döküntüsü, kaşıntı

🔴 Böbrek kan testlerinde anormallik

🔴 Ateş, enjeksiyon yerinde reaksiyon
Yaygın olmayan

🔴 Beyaz kan hücre sayısında azalma (lökopeni), kan pıhtılaşma süresinde uzama (protrombin süresinde uzama)

🔴 Kan potasyum miktarında azalma, kan şekerinde düşme

🔴 Nöbetler (konvülsiyonlar), yüksek dozlarda alındığında veya böbrek sorunları olan hastalarda

🔴 Düşük tansiyon, toplardamar iltihabı (etkilenen bölgede gerilme veya kızarıklık), deride kızarıklık

🔴 Kana rengini veren pigmentlerin yıkım ürünü (bilirubin) miktarında artış

🔴 Kızarıklıkla seyreden cilt reaksiyonu (eritema multiforme), deri lezyonları oluşumu (makulopapüler döküntü), kurdeşen (ürtiker)

🔴 Eklem ve kas ağrısı

🔴 Titreme

🔴 Sıcak basması
Seyrek

🔴 Beyaz kan hücresi sayısında ciddi azalma (agranülositoz), burun kanaması

🔴 Ciddi kalın bağırsak iltihabı (pseudomembranöz kolit) , ağzın mukoz tabakasında iltihap

🔴 Tüm vücutta derinin en üst tabakasının ciltten ayrılması (toksik epidermal nekroliz)Bilinmiyor:

🔴 Kırmızı kan hücre, beyaz kan hücre ve kan pulcuğu sayısında ciddi düşüş (pansitopeni), beyaz kan hücre sayısında düşüş (nötropeni), zamanından önce yıkılması sebebiyle kırmızı kan hücre sayısında azalma, küçük spot şeklinde morarma, kanama süresinin uzaması, kan pulcuğu (platelet) miktarında artma, özel bir beyaz kan hücresi sayısında artış (eozinofili)

🔴 Alerjik reaksiyon ve ciddi alerjik reaksiyon

🔴 Karaciğer iltihabı, deri ya da gözün beyaz kısmının sarılaşması

🔴 Deri ve mukoza tabakasında döküntü ile seyreden geniş ve ciddi alerjik reaksiyon (Steven_Johnson Sendromu), deri ve diğer organlarda (karaciğer ve böbrek gibi) oluşan ciddi alerjik durum (eozinofili ve sistemik belirtiler ile gözlenen ilaç reaksiyonu), ateş eşliğinde, şişmiş ve kızarmış geniş alanda bulunan çok sayıda küçük sıvı dolu kabarcıkların oluştuğu cilt durumu (akut jeneralize ekzantematöz püstüloz), kabarcıklı deri reaksiyonu (büllü dermatit)

🔴 Zayıflamış böbrek fonksiyonları (böbrek yetmezliği) ve böbrek problemleri (tubulointerstisyel nefrit)

🔴 Akciğerde artmış miktarda eozinofilin (bir çeşit beyaz kan hücresi) görüldüğü bir tip akciğer hastalığı

🔴 Böbrek, karaciğer, dalak, safra kesesi ve pankreasta bulunan bir çeşit enzimin (gama glutamil transferaz) artışı

🔴 Akut yönelim bozukluğu ve kafa karışıklığı (deliryum)
Piperasilin tedavisi kistik fibrozlu hastalarda ateş ve döküntü görülme sıklığında artış ile ilişkilendirilmiştir.

Piperasilin tazobaktam dahil olmak üzere beta_laktam antibiyotikler, beyin fonksiyonlarında değişiklik (ensefalopati) ve nöbetler (konvülsiyonlar) belirtilerine yol açabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.


AVITAZ Etkin Madde

Piperasilin + tazobaktam

AVITAZ İlaç Firması

AVİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

Sayfayı paylaş:
önemli uyarı

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

İlacın fiyatını görmek için lütfen aşağıya tıklayın

İlacın fiyatını göster

AVITAZ İlaç hakkında daha fazla bilgi

Barkod: 8680407100095

ATC Kodu: J01CR05

Reçete Durumu: NORMAL REÇETE

Üretim yeri: FRANSA

Ziyaretçi sayısı: 2688Tüm Kategoriler | Hepsini Gör


İlaçların alındıkları yollar ve emilim hızları

ALINDIĞI YOL ALINDIKTAN SONRA, ETKİSİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI ZAMANA KADAR GEÇEN SÜRE
Deriden Değişken
Ağızdan 30-90 Dakıka
Rektal 5-30 Dakika
Cilt Altı 15-30 Dakika
Kasiçi 10-20 Dakika
Dilaltı 3-5 Dakika
İnhalasyon 3 Dakika
Endotrakeal 3 Dakika
Damar Yolu 30-60 Saniye

Bu sayfada hakkında okuduğunuz:
AVITAZ 4,5 GR IV ENJEKSIYONLUK LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON Fiyatı
Ve
AVITAZ 4,5 GR 2023 fiyat ve kullanma talimatı