AIRPACK 12 MCG-200 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN 120 KAPSUL 2023 Fiyat

AIRPACK 12 MCG-200 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN 120 KAPSUL Fiyatı

AIRPACK Ne İçin Kullanılır

- Budesonid 'kortikosteroid' olarak adlandrnlan bir grup ilaca dahildir. Akcigerlerinizdeki gigme ve iltihaplanmayr azallatakve Onleyerek etki gdsterir.
- Formoterol fumarat dihidrat "uzun etkili beta-agonistler" veya "bronkodilatdrler" olarak adlandrnlan ilaglar grubuna dahildir. Solunum yollarrmzdaki kaslann gevqemesini sa[lamak suretiyle etki gosterir. Bu sizin daha kolay nefes almamzr sa$lar. Doktorunuz size bu ilacr asfim veya kronik trkayrcr akci[er hastahlmrzrn (KOAH) tedavisi igin regete etmigtir.

AIRPACK Yan Etkileri

🔴 Kan basrncrnda de[igmeler
🔴 Kan qekeri (glikoz) seviyesinde artrg
🔴 Hrzh kalp afigr
🔴 Diizensiz kalp atryr
🔴 Kalbinizde normal olmayan elektriksel sinyal tiretimi (QTc araltfimtn uzamast)
🔴 Kandaki kortizol seviyesinin fazla artmasrna ba$h kilo artrgrna, ytizde yuvarlaklaqmaya,
yiiksek kan basrncrna ve agrl krllanmaya yol agan, bir btibrekiisti.i bezi hastahlr olan
Cushing sendromu

AIRPACK Etkin Madde

formoterol + budesonid

AIRPACK İlaç Firması

NUVOMED İLAÇ SANAYİ TİCARET A.Ş.

AIRPACK Fiyat

438.66 TL

Sayfayı paylaş:
önemli uyarı

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

AIRPACK İlaç hakkında daha fazla bilgi

Barkod: 8699976550811

ATC Kodu: R03AK07

Reçete Durumu: NORMAL REÇETE

Üretim yeri: YUNANISTAN ISPANYA

Ziyaretçi sayısı: 4241Tüm Kategoriler | Hepsini Gör


İlaçların alındıkları yollar ve emilim hızları

ALINDIĞI YOL ALINDIKTAN SONRA, ETKİSİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI ZAMANA KADAR GEÇEN SÜRE
Deriden Değişken
Ağızdan 30-90 Dakıka
Rektal 5-30 Dakika
Cilt Altı 15-30 Dakika
Kasiçi 10-20 Dakika
Dilaltı 3-5 Dakika
İnhalasyon 3 Dakika
Endotrakeal 3 Dakika
Damar Yolu 30-60 Saniye

Bu sayfada hakkında okuduğunuz:
AIRPACK 12 MCG-200 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN 120 KAPSUL Fiyatı
Ve
AIRPACK 12 MCG-200 fiyat 2023 ve kullanma talimatı