ALOND 25 MG 56 KAPSUL 2023 Fiyat

ALOND 25 MG 56 KAPSUL Fiyatı

ALOND Ne İçin Kullanılır

ALOND* 300 mg kapsül, siyah mürekkeple kapağında “Pfizer”, gövdesinde “PGN 300” yazılı turuncu-beyaz, sert jelatin bir kapsüldür. Her kapsül 300 mg pregabalin içerir ve 56 ve 168 kapsüllük alüminyum blisterler içeren ambalajlarda sunulmaktadır.


ALOND®, ağızdan alman ve kısmi sara (epilepsi) nöbetlerinin tedavisinde diğer nöbet ilaçları ile birlikte ek tedavi olarak; merkezden uzak (periferik) sinir hasarına bağlı ağrının (nöropatik ağrı) tedavisinde ve yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.


ALOND10, 18 yaş ve üstü olan yetişkinlerde kullanılır, 18 yaşın altındakilerde yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için, kullanımı önerilmez


Nöropatik Ağrı

ALOND" yetişkinlerde, merkezden uzak (periferik) sinirlerin hasar gö ianesinden kaynaklanan uzun süreli ağrılarda kullanılır. Şeker hastalığı ve zona gibi birçok hastalık sinirlerinize zarar vererek sinir hasarına bağlı ağrıya sebep olabilir. Bu ağrı hissi, sıcaklık, yanma, batma, vurma, zonklama, sızlama, uyuşma, karıncalanma şeklinde ya da elektrik çarpması, iğne batması gibi, delici, keskin veya kramp tarzında bir ağrı şeklinde tanımlanabilir.

Nöropatik ağrı, duygudurumunuzda değişikliklere, uyuma sorunlarına ve yorgunluğa neden olup fiziksel ve sosyal yaşamınızı ve genel yaşam kalitenizi etkileyebilir.


Epilepsi

ALOND" yetişkinlerde, sara nöbetlerinin bir çeşidini tedavi etmek için kullanılır (sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel konvülsiyonlar). Doktorunuz, almakta olduğunuz ilaçlarla durumunuzu kontrol altında tutamadığı zaman, ALOND"’u tedavinize ekleyebilir. ALOND" sara nöbetlerinin tedavisinde tek başına kullanım için değildir ve her zaman sara nöbetlerini kontrol altında tutmak için kullanılan diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.


Yaygın Anksiyete Bozukluğu

ALOND" yetişkinlerde, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunu tedavi etmek için kullanılır. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun belirtileri kontrol etmesi zor olan, uzun süreli aşırı kaygı ve endişedir. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu aynı zamanda huzursuzluk, ani ve şiddetli heyecan, köşeye sıkıştırılmışlık hissi, kolaylıkla bitkin düşme, konsantrasyon güçlüğü, ani unutkanlık, alınganlık hissi, kas sertliği veya uyku sorunları gibi durumlara yol açabilir. Bu günlük yaşamın sıkıntılarından ve stresinden farklıdır.

ALOND Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi. ALOND*’un içeriğinde bulunan maddelere aşırı duyarlılığı olan kişilerde yan etkiler olabilir.


Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
🔴 Yüzde şişme
🔴 Dilde şişme
Aşağıda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir.


Çok yaygın :10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

🔴 Baş dönmesi,
🔴 uyku hali


Yaygın:

🔴 İştah artışı

🔴 Abartılı bir şekilde kendini olduğundan daha iyi hissetme, bilinç bulanıklığı, cinsel istekte azalma, çevresel uyarılara karşı aşırı hassasiyet, uykusuzluk, kişinin yer ve zaman kavramını yitirmesi

🔴 İstemli kas hareketlerinde düzensizlik (ataksi)

🔴 Koordinasyon bozukluğu, dikkat kaybı, hafıza bozukluğu, titreme (tremor), konuşma bozukluğu (dizartri), yanma, batma, karıncalanma hissi, denge bozukluğu, unutkanlık, sakinlik, aşırı halsizlik, baş ağrısı

🔴 Bulanık görme, çift görme

🔴 Baş dönmesi (vertigo)

🔴 Ağız kuruluğu, kabızlık, kusma, gaz, karın boşluğunda şişkinlik

🔴 Peniste sertleşme bozukluğu

🔴 Yorgunluk, sarhoşluk hissi, kol ve bacaklarda sıvı toplanmasına bağlı şişme (periferik ödem), ödem, yürüyüşte anormallik, anormallik hissi

🔴 Kilo artışı


Yaygın olmayan:

🔴 İştah kaybı

🔴 Kendine yabancılaşma, kişisel kimlik duygusu kaybı (depersonalizasyon), orgazm olamama, huzursuzluk, depresyon, ajitasyon, ruh hali (duygudurum) değişiklikleri, depresif ruh hali (duygudurum). kelime bulmada zorluk, sanrı (halüsinasyon), anormal rüyalar, cinsel istekte artış, kısa süreli aşırı huzursuzluk durumu (panik atak), çevresel uyarılara ilgisiz kalma (apati)

🔴 Bilme ve kavramaya ilişkin zihinsel aklivitelerde bozukluk, duyularda uyaranlara karşı hassasiyet kaybı (hipoestezi), görme alanında bozukluklar, göz titremesi (nistagmus), konuşma bozukluğu, kaslarda seyirme, reflekslerde zayıflama, istemli hareketlerin bozulması (diskinezi), düşünce uçuşması (psikomotor hiperaktivite), ayağa kalkarken görülen baş dönmesi, duyularda uyaranlara karşı aşırı hassasiyet, tat alamama, yanma duygusu, amaçlı hareketlerde titreme (tremor), sersemlik/uyuşukluk. bayılma hali, unutkanlık

🔴 Görme bozuklukları, görme alanında bozukluklar, göz kuruluğu, gözlerde şişme, görsel keskinlikte azalma, gözlerde ağrı, göz yorgunluğu (astenopi), göz yaşında artma

🔴 Kalp atım hızında değişiklikler ve ritim bozuklukları

🔴 Birinci derece AV blok

🔴 Kalbin normalden hızlı atması (taşikardi)

🔴 Yüz kızarması, sıcak basması, düşük tansiyon (kan basıncı), el ve ayaklarda (periferik) soğukluk, yüksek tansiyon (kan basıncı)

🔴 Nefes darlığı, öksürük, burunda kuruluk

🔴 Tükürük salgısında artma, yemeklerin ve asidin mideden yemek borusuna geri kaçması (gastroözolageal rellü), ağızda hissizleşme

🔴 Terleme, kırmızı renkli kabartılı (papiiler) döküntüler

🔴 Kas seğirmesi, eklemlerde şişme, kas krampları, kas ağrısı, eklem ağrısı, sırt ağrısı, kol veya bacaklarda ağrı, kas sertliği

🔴 Ağrılı ve güçlükle idrara çıkma, istem dışı idrar kaçırma

🔴 Ejakiilasyonda gecikme (geç boşalma), cinsel fonksiyon bozukluğu

🔴 Olağan dışı halsizlik, düşme, susuzluk, göğüste sıkışma, yaygın ödem, ağrı, üşüme

🔴 Bazı karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerinde (alanin aminotransferaz, kreatinin fosfokinaz ve aspartat aminotransferazda) yükselme, trombosit sayısında azalma

🔴 Burun ve boğaz yolları iltihabı (nazofarenjit)

🔴 Sese hassasiyet (hiperakuzi)


Seyrek:

🔴 Kandaki akyuvar sayısının azalması (nötropcni)

🔴 Düşük kan şekeri seviyeleri (hipoglisemi)

🔴 Disinhibisyon, artmış ruh hali (duygudurum)

🔴 Hareketlerde yavaşlama, var olmayan bir kokuyu algılama (parosmi), yazı yazma yeteneğinde bozulma (disgrafi)

🔴 Görme alanında kıvılcım şeklinde ışık ve renk algısı (fotopsi), gözlerde iritasyon, göz bebeklerinde büyüme, gözle bakılan cisimlerin titreşiyor izlenimi vermesi (osilopsi), görsel derinlik algısında değişme, görme alanında çevresel (periferik) görme kaybı, şaşılık, görsel parlaklık

🔴 Kalp atım hızında değişiklikler ve ritim bozuklukları
🔴 Sinüs taşikardisi
🔴 Sinüs aritmisi
🔴 Sinüs bradikardisi

🔴 Burun tıkanıklığı, burun kanaması, burun boşluğu dokusu iltihabı (rinit), horlama, boğaz kuruluğu

🔴 Karın boşluğunda sıvı toplanması, yutma güçlüğü, pankreas iltihabı (pankreatit)

🔴 Soğuk terleme, kurdeşen (ürtiker)

🔴 Boyun bölgesinde kramp (servikal spazm), boyun ağrısı, kaslarda şiddetli zayıflık ve ağrı (rabdomiyoliz)

🔴 Normalden az idrar yapma, böbrek yetmezliği

🔴 Aybaşı yokluğu; adet görememe (amenore), göğüs ağrısı, memede akıntı, ağrılı adet / aybaşı dönemi (dismenore), memelerde büyüme

🔴 Ateş; vücut ısısının normalden yüksek olması

🔴 Kan şekerinde (glukoz) yükselme, kan kreatininde artma, kan potasyumunda düşme, kilo kaybı, akyuvar (lökosit) sayısında azalma


Bilinmiyor:

🔴 QT uzaması adı verilen kalpte ani ritim bozukluklarına ve ani ölümlere yol açabilen bir durum

🔴 Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens Johnson sendromu)


Pazarlama sonrası gözlem sırasında ilave olarak

🔴 Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, alerjik reaksiyon, aşırı duyarlılık

🔴 Baş ağrısı, bilinç kaybı, zihinsel bozukluk

🔴 Konjestif kalp yetmezliği

🔴 Gözün saydam cisminin (kornea) iltihabı

🔴 Halsizlik, kırıklık

🔴 Dil ödemi, ishal, mide bulantısı, yüzde şişme, kaşıntı

🔴 İdrar yapamama nedeniyle mesanede aşırı idrar toplanması

🔴 Akciğerlerdeki hava yollarında sıvı toplanmasına bağlı şişme (pulmoner ödem)

🔴 Erkeklerde meme büyümesi

🔴 Kalp ritim düzensizliği anlamına gelen kalpteki elektriksel faaliyetlerin kayıtlarında (EKG) değişiklik.
gibi ek yan etkiler bildirilmiştir.


Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

ALOND Etkin Madde

Pregabalin

ALOND İlaç Firması

WARNER LAMBERT İLAÇ

Sayfayı paylaş:
önemli uyarı

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

İlacın fiyatını görmek için lütfen aşağıya tıklayın

İlacın fiyatını göster

ALOND İlaç hakkında daha fazla bilgi

Barkod: 8697905159012

ATC Kodu: N03AX16

Reçete Durumu: TAKIBI ZORUNLU REÇET

Üretim yeri: PORTEKIZ

Ziyaretçi sayısı: 1539


ALOND 25 MG - Alternatif İlaçlar

Tüm ilaçları görüntülemek için düğmesine basın


Hepsini Göster →


İLAÇ ADI Görüntüleme
ALOND 300 MG 56 KAPSUL 901 Görüntüleme
ALOND 75 MG 14 KAPSUL 2196 Görüntüleme
ALYSE 150 MG 56 KAPSUL 3386 Görüntüleme
ALYSE 25 MG 56 KAPSUL 2962 Görüntüleme
ALYSE 300 MG 56 KAPSUL 1771 Görüntüleme
ALYSE 75 MG 14 KAPSUL 4681 Görüntüleme
ALYSE 75 MG 56 KAPSUL 3857 Görüntüleme
BAXANT PLUS B12 150/1 MG 60 FILM TABLET 3827 Görüntüleme
BAXANT PLUS B12 225/1 MG 60 FILM TABLET 4768 Görüntüleme
BAXANT PLUS B12 25/1 MG 60 FILM TABLET 4698 Görüntüleme
BAXANT PLUS B12 300/1 MG 60 FILM TABLET 2306 Görüntüleme
BAXANT PLUS B12 75/1 MG 60 FILM TABLET 1555 Görüntüleme
BEGOLIN PLUS 150 MG/1 MG 56 FILM TABLET 2863 Görüntüleme
BEGOLIN PLUS 300/1 MG 56 FILM TABLET 1777 Görüntüleme
BEGOLIN PLUS 75 MG/1 MG 14 FILM TABLET 2146 Görüntüleme
GABADAY SR 150 MG 56 TABLET 3478 Görüntüleme
GABADAY SR 50 MG 56 TABLET 3183 Görüntüleme
GABADAY SR 75 MG 14 TABLET 3194 Görüntüleme
GABADAY SR 75 MG 56 TABLET 1124 Görüntüleme
GALARA 150 MG 14 KAPSUL 4295 Görüntüleme
GALARA 150 MG 28 KAPSUL 4261 Görüntüleme
GALARA 150 MG 56 KAPSUL 4106 Görüntüleme
GALARA 25 MG 56 KAPSUL 3516 Görüntüleme
GALARA 300 MG 14 KAPSUL 3402 Görüntüleme
GALARA 300 MG 28 KAPSUL 2417 Görüntüleme
GALARA 300 MG 56 KAPSUL 5811 Görüntüleme
GALARA 75 MG 14 KAPSUL 3479 Görüntüleme
GALARA 75 MG 28 KAPSUL 923 Görüntüleme
GALARA 75 MG 56 KAPSUL 4832 Görüntüleme
GEBBRA 150 MG 56 FILM KAPLI TABLET 3262 Görüntüleme
GEBBRA 25 MG 56 FILM KAPLI TABLET 4666 Görüntüleme
GEBBRA 300 MG 56 FILM KAPLI TABLET 3841 Görüntüleme
GEBBRA 75 MG 56 FILM KAPLI TABLET 2239 Görüntüleme
GERICA 150 MG 56 SERT KAPSUL 4485 Görüntüleme
GERICA 300 MG 56 SERT KAPSUL 1877 Görüntüleme
GERICA 75 MG 14 SERT KAPSUL 3551 Görüntüleme
GERICA 75 MG 56 KAPSUL 1135 Görüntüleme
LYPRE 100 MG 56 KAPSUL 893 Görüntüleme
LYPRE 150 MG 56 KAPSUL 4019 Görüntüleme
LYPRE 225 MG 56 KAPSUL 3422 Görüntüleme

Tüm Kategoriler | Hepsini Gör


İlaçların alındıkları yollar ve emilim hızları

ALINDIĞI YOL ALINDIKTAN SONRA, ETKİSİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI ZAMANA KADAR GEÇEN SÜRE
Deriden Değişken
Ağızdan 30-90 Dakıka
Rektal 5-30 Dakika
Cilt Altı 15-30 Dakika
Kasiçi 10-20 Dakika
Dilaltı 3-5 Dakika
İnhalasyon 3 Dakika
Endotrakeal 3 Dakika
Damar Yolu 30-60 Saniye

Bu sayfada hakkında okuduğunuz:
ALOND 25 MG 56 KAPSUL Fiyatı
Ve
ALOND 25 MG 2023 fiyat ve kullanma talimatı