AMPISINA 125 MG 80 ML SUSPANSIYON 2023 Fiyat

AMPISINA 125 MG 80 ML SUSPANSIYON Fiyatı

AMPISINA Ne İçin Kullanılır

AMPISiNA sistemik antibakteriyeller olarak bilinen bir ilag grubuna dahildir. AMP|S|NA bakteri denilen mikroorganizmalann olugturdufu hastahklarda kullanrlan bir antibiyotiktir. Ampisilin, bakterilrin hiicre duvarlannt bozarak dliimlerine neden olur.

AMP|S|NA siispansiyon, her 5 mL'sinde 125 mg ampisiline egdefier ampisilin trihidrat igerir. 80 mL'lik ambalajlarda bulunur. AMP|SNA, ampisiline duyarh bakterilerin neden oldulu gegitli enfeksiyon hastahklarrntn tedavisinde, agalrda belirtilen durumlarda kullanrlrr :

- solunum yolu enfeksiyonlannda,
- idrar yolu enfeksiyonlannda,
- genital bdlge enfeksiyonlannda,
- sindirimsistemienfeksiyonlannda,
- menenjittedavisinde.

Gerektilinde enfeksiyonun yerine gore gerekli cerrahi miidahaleler uygulanmahdrr. Etken mikroorganizmanm ve ampisiline duyarhh[rn belirlenmesi igin bakteriyolojik incelemeler yaprlmahdrr. Ancak tedaviye, duyarhhk testi sonuglarr beklenmeden de baqlanabilir.

AMPISINA Yan Etkileri

🔴 Ağızda veya genital bölgede mantar hastalıkları,
🔴 Sersemlik, uyku hali, yorgunluk, halsizlik,
🔴 Baş ağrısı,
🔴 ishal,
🔴 Bulantt, kusma,
🔴 iştah artışı,
🔴 Ağızda veya dilde yaralar, dilde siyah tüylenme.

AMPISINA Etkin Madde

Ampisilin

AMPISINA Fiyat

11.68 TL

Sayfayı paylaş:
önemli uyarı

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

AMPISINA İlaç hakkında daha fazla bilgi

Barkod: 8699541280204

ATC Kodu: J01CA01

Reçete Durumu: NORMAL REÇETE

Üretim yeri: TURKIYE

Ziyaretçi sayısı: 2607


AMPISINA 125 MG - Alternatif İlaçlar

Tüm ilaçları görüntülemek için düğmesine basın


Hepsini Göster →


İLAÇ ADI Görüntüleme
AMPISINA 250 MG 1 FLAKON 3604 görüntüleme
AMPISINA 250 MG 80 ML SUSPANSIYON 1238 görüntüleme
AMPISINA 500 MG 1 FLAKON 3834 görüntüleme
AZOSILIN 30 TABLET 5219 görüntüleme
COMBICID 250 MG 40 ML SUSPANSIYON 3279 görüntüleme
COMBICID 250 MG 70 ML SUSPANSIYON 1803 görüntüleme
COMBICID 250MG/5ML 100 ML SUSPANSIYON 3010 görüntüleme
COMBICID IM 1000 MG 1 FLAKON 3573 görüntüleme
COMBICID IM 250 MG 1 FLAKON 2881 görüntüleme
COMBICID IM 500 MG 1 FLAKON 4258 görüntüleme

Tüm Kategoriler | Hepsini Gör


İlaçların alındıkları yollar ve emilim hızları

ALINDIĞI YOL ALINDIKTAN SONRA, ETKİSİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI ZAMANA KADAR GEÇEN SÜRE
Deriden Değişken
Ağızdan 30-90 Dakıka
Rektal 5-30 Dakika
Cilt Altı 15-30 Dakika
Kasiçi 10-20 Dakika
Dilaltı 3-5 Dakika
İnhalasyon 3 Dakika
Endotrakeal 3 Dakika
Damar Yolu 30-60 Saniye

Bu sayfada hakkında okuduğunuz:
AMPISINA 125 MG 80 ML SUSPANSIYON Fiyatı
Ve
AMPISINA 125 MG fiyat 2023 ve kullanma talimatı